ελ | en
Solidary Tracks


European Youth week

VOLUNTEERING IN
COMMUNITY LIFE NominationEUROMED AWARDS

Τοπικές Δράσεις

Europe for citizens
Meytic: Mobilize the European Youth for Citizenship and Democracys
Activity plan (Solidarity Tracks, Lefkas, Greece)

1. Recycling workshop with children
Every Friday from 18:00 - 20:00


2. Weekly DISCUSSION INFORMATION DAY
Workshop for children and youngsters
Information link

3. CROSS-MEDIA AND JOURNALISM WORKSHOP
Workshop for children and youngsters
Information link

4. LEFKADA TIME BANK
www.lefkadatimebank.gr
Information link

5. Orange Radionet
Information link

6. Music workshop
Every Saturday from 10:30 - 12:00 and 12:00 - 13:30

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.